Syndrom CAN, sociálně právní ochrana dětí, sanace rodiny

Syndrom CAN, sociálně právní ochrana dětí, sanace rodiny Jitka Nováková (1), Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. (2) (1) Ordinace MUDr. Víta Theimera, Hranice, (2) Katedra Psychologie a sociální práce FF Ostravské univerzity v Ostravě Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN), který je v současné společnosti, podporující prosazování…

Péče o pokožku v kojeneckém věku

Péče o pokožku v kojeneckém věku Nikola Samková (1), Mgr. Helena Petržílková (2) (1) Všeobecná fakultní nemocnice Praha, (2) Univerzita Pardubice, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce Abstrakt Závěrečná bakalářská práce nese název „Péče o pokožku v kojeneckém věku“. Jedná se o práci teoreticko-výzkumnou a je dělena do dvou částí. V první teoretické části se…

Specifika ošetřovatelské péče u dětí s onemocněním horních cest dýchacích

Specifika ošetřovatelské péče u dětí s onemocněním horních cest dýchacích Lenka Picková (1), Mgr. Alena Machová (2) (1) FN Motol Praha, Dermatovenerologické oddělení, (2) Jihočeská univerzita České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta Abstrakt První část bakalářské práce, na téma Specifika ošetřovatelské péče u dětí s onemocněním horních cest dýchacích, je zaměřena na anatomii a fyziologii dýchacího systému,…