Ošetřovatelská péče o rány v Namibii, Irsku a České republice

Ošetřovatelská péče o rány v Namibii, Irsku a České republice Bc. Šárka Franková (1), Ph.D. Dita Nováková (1) (1)Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Abstrakt Ošetřovatelská péče o rány je důležitou součástí každodenní práce sester ve všech zařízeních, ať už jsou to nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče…

Dysfunkční chod rodiny – alkoholismus

Dysfunkční chod rodiny – alkoholismus Jana Sobková (1), Mgr. Bc. Pavla Kudlová (2) (1) Oddělení IPCHO FN Olomouc, (2) UP Olomouc, Fakulta zdravotních věd Abstrakt Bakalářská práce zjišťuje dopad alkoholismu v rodině na chod domácnosti a stav bio-psycho-sociálních potřeb členů rodiny žijících ve společné domácnosti s osobou závislou na alkoholu. Jejím obsahem je analýza samotného alkoholismu…

Syndrom CAN, sociálně právní ochrana dětí, sanace rodiny

Syndrom CAN, sociálně právní ochrana dětí, sanace rodiny Jitka Nováková (1), Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. (2) (1) Ordinace MUDr. Víta Theimera, Hranice, (2) Katedra Psychologie a sociální práce FF Ostravské univerzity v Ostravě Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN), který je v současné společnosti, podporující prosazování…

Péče o pokožku v kojeneckém věku

Péče o pokožku v kojeneckém věku Nikola Samková (1), Mgr. Helena Petržílková (2) (1) Všeobecná fakultní nemocnice Praha, (2) Univerzita Pardubice, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce Abstrakt Závěrečná bakalářská práce nese název „Péče o pokožku v kojeneckém věku“. Jedná se o práci teoreticko-výzkumnou a je dělena do dvou částí. V první teoretické části se…

Specifika ošetřovatelské péče u dětí s onemocněním horních cest dýchacích

Specifika ošetřovatelské péče u dětí s onemocněním horních cest dýchacích Lenka Picková (1), Mgr. Alena Machová (2) (1) FN Motol Praha, Dermatovenerologické oddělení, (2) Jihočeská univerzita České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta Abstrakt První část bakalářské práce, na téma Specifika ošetřovatelské péče u dětí s onemocněním horních cest dýchacích, je zaměřena na anatomii a fyziologii dýchacího systému,…

Úroveň teoretických znalostí sester o neodkladné resuscitaci dle platných Guidelines 2010

Úroveň teoretických znalostí sester o neodkladné resuscitaci dle platných Guidelines 2010 Zlata Smejkalová1, Mgr. Mgr. et Bc. Josef Taybner (1) 1. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno Abstrakt SMEJKALOVÁ, Zlata: Úroveň teoretických znalostí sester o neodkladné resuscitaci dle platných Guidelines 2010 [Bakalářská práce]. Zlata Smejkalová. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety…

Milí zdravotníci,

spustili jsme pro vás stránky odborného internetového časopisu Zdravotníci sobě. Zde může každý zdravotník publikovat své práce obhájené v rámci vysokoškolských studií. Tuto možnost poskytujeme zdarma a zdravotník při akceptaci práce k publikaci získává 15 bodů do systému celoživotního vzdělávání.

Budeme rádi za vaše komentáře, postřehy a návrhy.

Za Forinel Trading SE

Jan Saglena