Dysfunkční chod rodiny – alkoholismus

Dysfunkční chod rodiny – alkoholismus Jana Sobková (1), Mgr. Bc. Pavla Kudlová (2) (1) Oddělení IPCHO FN Olomouc, (2) UP Olomouc, Fakulta zdravotních věd Abstrakt Bakalářská práce zjišťuje dopad alkoholismu v rodině na chod domácnosti a stav bio-psycho-sociálních potřeb členů rodiny žijících ve společné domácnosti s osobou závislou na alkoholu. Jejím obsahem je analýza samotného alkoholismu…