Syndrom CAN, sociálně právní ochrana dětí, sanace rodiny

Syndrom CAN, sociálně právní ochrana dětí, sanace rodiny Jitka Nováková (1), Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. (2) (1) Ordinace MUDr. Víta Theimera, Hranice, (2) Katedra Psychologie a sociální práce FF Ostravské univerzity v Ostravě Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN), který je v současné společnosti, podporující prosazování…