Ošetřovatelská péče o rány v Namibii, Irsku a České republice

Ošetřovatelská péče o rány v Namibii, Irsku a České republice Bc. Šárka Franková (1), Ph.D. Dita Nováková (1) (1)Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Abstrakt Ošetřovatelská péče o rány je důležitou součástí každodenní práce sester ve všech zařízeních, ať už jsou to nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče…