Ošetřovatelská péče o rány v Namibii, Irsku a České republice

Ošetřovatelská péče o rány v Namibii, Irsku a České republice Bc. Šárka Franková (1), Ph.D. Dita Nováková (1) (1)Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Abstrakt Ošetřovatelská péče o rány je důležitou součástí každodenní práce sester ve všech zařízeních, ať už jsou to nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče…

Milí zdravotníci,

spustili jsme pro vás stránky odborného internetového časopisu Zdravotníci sobě. Zde může každý zdravotník publikovat své práce obhájené v rámci vysokoškolských studií. Tuto možnost poskytujeme zdarma a zdravotník při akceptaci práce k publikaci získává 15 bodů do systému celoživotního vzdělávání.

Budeme rádi za vaše komentáře, postřehy a návrhy.

Za Forinel Trading SE

Jan Saglena